ក្រាហ្វិចដែលជម្រុញនៃថ្ងៃ – ក្រាហ្វិចអារម្មណ៍ខ្លាំង!

អារម្មណ៍ខ្លាំងចាប់តាំងពីប្រជាជនដែលកំពុងរត់ជុំវិញការព្យាយាមរៀបចំពិធីអាហារពេលល្ងាចណូអែលក៏ដូចជាការបារម្ភអំពីបរិមាណអាហារដែលពួកគេនឹងទទួលទាន។ វាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលបានឃើញថានៅពេលមួយឆ្នាំយើងមានហេតុផលដ៏អាក្រក់បំផុតចំពោះការព្រួយបារម្ភក៏ដូចជាពេលវេលាតែមួយគត់ដែលយើងរីករាយក្នុងការបារម្ភអំពីអ្វីមួយ។ ដើមឈើមិនមានស្ថេរភាពអាហារមិនមានជាតិប្រៃគ្រប់គ្រាន់ទេចានគឺគួរឱ្យភ័យខ្លាចក៏ដូចជាហ្គ្រេននីតែងតែសួរនៅពេលដែលយើងនឹងមានទារកឬហេតុអ្វីបានជាទូរទឹកកកពេញមួយ។ យើងគ្រាន់តែចូលចិត្តថ្ងៃឈប់សម្រាក។ នៅទីនេះគឺជាការសម្រាកពីរចនាប័ទ្មតាមរដូវជាមួយនឹងក្រាហ្វិចដែលជម្រុញទាំងនេះ:
ក្រាហ្វិចដែលជម្រុញនៃថ្ងៃ – ក្រាហ្វិចអារម្មណ៍ខ្លាំង!
tshirt gramhipsinswizz statehendrixthe

0/5 (0 ពិនិត្យឡើងវិញ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *