កំបោរ + Cobalt

ខាងលើ: Bradamant C / o | អាវយឺត: ទ្រឹស្តី (ស្រឡាញ់នេះស្ទើរតែដូចគ្នាបេះបិទគឺដូចគ្នានេះ) | អាវ: បោកគក់ (ស្រដៀងគ្នានៅទីនេះ) | កន្សែង: Diane von Furstenberg | ខោ: ពណ៌ផ្កាឈូក Tartran | ស្បែកជើង: Corso Coovo (ស្រឡាញ់អ្នកទាំងនេះ) | ប៉ូឡូញ: Essie (Lollipop)

បាញ់ដោយ Alexander Scott Harris

ទិញប៉ុស្តិ៍:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *